O Nas słów kilka...

Gdy sprawy idą źle nie dotrzymuj im kroku


Bazując na gruntownej wiedzy prawniczej oraz wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych oferujemy Państwu profesjonalne i kompleksowe usługi prawne. W ramach świadczonej pomocy dokonujemy rzetelnej oceny ryzyka a następnie proponujemy rozwiązania zapewniające najlepszą ochronę zagrożonych interesów. Najważniejsza jest dla nas sprawność i skuteczność podejmowanych działań.

Monika Ciebień - radca prawnyJest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Zdała Egzamin Sędziowski przed Komisją Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Od 2012 r. wykonuje zawód radcy prawnego prowadząc indywidualną kancelarię i pozostając członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, działających w szczególności w branży deweloperskiej, hotelarskiej, medycznej i produkcyjnej a także bogatą praktykę w prowadzeniu spraw sądowych oraz w zakresie ugodowego załatwiania sporów. Specjalizuje się także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, zobowiązań, medycznego i odszkodowawczego. Stale rozwija i doskonali się zawodowo, w tym również w dziedzinach okołoprawnych w szczególności w zakresie metod polubownego rozwiązywania sporów (mediacje, negocjacje).

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

img

img

Katarzyna Gabriel-Węglowska - adwokatJest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Zdała Egzamin Sędziowski przed Komisją Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Od 2012 r. wykonuje zawód radcy prawnego prowadząc indywidualną kancelarię i pozostając członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, działających w szczególności w branży deweloperskiej, hotelarskiej, medycznej i produkcyjnej a także bogatą praktykę w prowadzeniu spraw sądowych oraz w zakresie ugodowego załatwiania sporów. Specjalizuje się także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, zobowiązań, medycznego i odszkodowawczego. Stale rozwija i doskonali się zawodowo, w tym również w dziedzinach okołoprawnych w szczególności w zakresie metod polubownego rozwiązywania sporów (mediacje, negocjacje).

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.