O Nas słów kilka...

Gdy sprawy idą źle nie dotrzymuj im kroku


Bazując na gruntownej wiedzy prawniczej oraz wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych oferujemy Państwu profesjonalne i kompleksowe usługi prawne. W ramach świadczonej pomocy dokonujemy rzetelnej oceny ryzyka a następnie proponujemy rozwiązania zapewniające najlepszą ochronę zagrożonych interesów. Najważniejsza jest dla nas sprawność i skuteczność podejmowanych działań.

Monika Ciebień - radca prawnyJest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Zdała Egzamin Sędziowski przed Komisją Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Od 2012 r. wykonuje zawód radcy prawnego prowadząc indywidualną kancelarię i pozostając członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, działających w szczególności w branży deweloperskiej, hotelarskiej, medycznej i produkcyjnej a także bogatą praktykę w prowadzeniu spraw sądowych oraz w zakresie ugodowego załatwiania sporów. Specjalizuje się także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, zobowiązań, medycznego i odszkodowawczego. Stale rozwija i doskonali się zawodowo, w tym również w dziedzinach okołoprawnych w szczególności w zakresie metod polubownego rozwiązywania sporów (mediacje, negocjacje).

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

img

img

Katarzyna Gabriel-Węglowska - adwokatJest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Praktykę zawodową rozpoczęła jeszcze w czasie studiów współpracując z kancelarią adwokacką.

W latach 2001 – 2004 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, którą zakończyła zdaniem egzaminu sędziowskiego. W kolejnych latach pracowała jako asystent sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, a następnie asesor i sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku – gdzie orzekała w sprawach karnych. Od 2010 r. wykonuje zawód adwokata, będąc członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Zasadniczy obszar jej zainteresowań zawodowych skupia się wokół zagadnień związanych z procesem budowlanym i w tym kontekście z prawem zamówień publicznych, a także prawem rzeczowym, odpowiedzialnością za błędy w sztuce lekarskiej, czy wreszcie odpowiedzialnością karną, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków drogowych i przestępczości gospodarczej. Nie jest jej również obca tematyka prawa spadkowego, w tym zwłaszcza dot. sporów o ważność testamentu i zachowek. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych.

Dodatkowym atutem adw. Katarzyny Gabriel-Węglowskiej są posiadane przez nią kompetencje z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej, techniki negocjacji, twórczego rozwiązywania problemów, prowadzenia i zarządzania zespołami ludzkimi, analizy transakcyjnej.

Włada językiem angielskim.